Psihoterapija
individualna psihoterapija (50 minut) 50 EUR
individualna psihoterapija - študenti, brezposelni (50 minut)a 40 EUR

 

Psihološko svetovanje
individualno psihološko svetovanje (50 minut) 55 EUR
individualno psihološko svetovanje - študenti, brezposelni (50 minut)a 45 EUR
partnersko psihološko svetovanje (50 minut) 60 EUR

 

Supervizija
individualna supervizija psihoterapije (45 minut) 45 EUR
skupinska supervizija psihoterapije (90 minut)b 30 EUR

 

Najem prostora
najem terapevtskega prostora (60 minut) 6,5 EUR

 

Razno
skupinske šole za razvijanje čuječnosti (mesečni prispevek)c 35 EUR
individualni coaching za razvijanje čuječnosti (50 minut) 55 EUR
strokovno svetovanje, konzultacije, drugo strokovno delo (60 minut) 60 EUR
strošek pozne odpovedi terminač 20 EUR
pro bono psihoterapija/svetovanje (50 minut) - simbolični prispevekd 10 EUR

 

Izobraževalni programi za zaključene skupine (delavnice, predavanja, seminarji, ...)e
izobraževalni dan v obsegu 2 do 3 pedagoške ure ali manj 250 EUR
izobraževalni dan v obsegu 4 pedagoške ure 325 EUR
izobraževalni dan v obsegu 5 pedagoških ur 400 EUR
izobraževalni dan v obsegu 6 pedagoških ur 475 EUR
izobraževalni dan v obsegu 7 pedagoških ur 550 EUR
izobraževalni dan v obsegu 8 pedagoških ur 625 EUR
vsaka nadaljnja pedagoška ura 75 EUR

a Cena s popustom velja za termine z zaključkom do 15. ure.
b Primer za supervizijsko skupino s 3 člani.
c Velikost skupine je med 7 in 12 članov.
č Znesek, ki se plača ob nepravočasni odpovedi dogovorjenega termina za individualno ali partnersko storitev, ne glede na razlog odpovedi. V primeru, da do začetka svojega termina klient odpovedi sploh ne sporoči, se plača polna cena storitve.
d V okviru razpoložljivih kapacitet.
e Potni stroški niso vključeni v ceno.

Dodatek za izvedbo storitve v tujem jeziku je pri individualnih in partnerskih storitvah 10 EUR na obračunsko uro, pri izobraževalnih programih pa 40 odstotkov cene.

Nismo zavezanci za DDV.

Cenik velja od 10. 7. 2019.