Psihoterapija
individualna psihoterapija (50 minut) 50 EUR
individualna psihoterapija - študenti, brezposelni (50 minut)a 40 EUR
individualna psihoterapija (v izvedbi specializanta, 50 minut) 40 EUR
individualna psihoterapija - študenti, brezposelni (v izvedbi specializanta, 50 minut)a 35 EUR

 

Psihološko svetovanje
individualno psihološko svetovanje (50 minut) 55 EUR
individualno psihološko svetovanje - študenti, brezposelni (50 minut)a 45 EUR
partnersko psihološko svetovanje (50 minut) 60 EUR

 

Supervizija
individualna supervizija psihoterapije (45 minut) 45 EUR
skupinska supervizija psihoterapije (90 minut)b 30 EUR

 

Najem terapevtskega prostora
uporabnina za izvajanje individualne, partnerske ali družinske psihoterapije (60 minut)f 6,5 EUR
uporabnina za izvajanje skupinske psihoterapije (60 minut)f 9 EUR
pristopnina (enkratni znesek ob pričetku sodelovanja)g 50 EUR

 

Razne storitve
skupinske šole za razvijanje čuječnosti (mesečni prispevek)c 35 EUR
individualni coaching za razvijanje čuječnosti (50 minut) 55 EUR
strokovno svetovanje, konzultacije, drugo strokovno delo (60 minut) 60 EUR
strošek pozne odpovedi terminač 20 EUR
pro bono psihoterapija/svetovanje (50 minut) - simbolični prispevekd 10 EUR

 

Knjige
poštnina brezplačno
knjiga "Otrok in ločitev staršev" 13,90 EUR
knjiga "Prigode z evropskih tirov" 8,90 EUR
knjiga "Sedeti pri miru kot žaba" 23,90 EUR
knjiga "Za srečo v družini" 19,97 EUR

 

Izobraževalni programi za zaključene skupine (delavnice, predavanja, seminarji, ...)e
izobraževalni dan v obsegu 2 do 3 pedagoške ure ali manj 250 EUR
izobraževalni dan v obsegu 4 pedagoške ure 325 EUR
izobraževalni dan v obsegu 5 pedagoških ur 400 EUR
izobraževalni dan v obsegu 6 pedagoških ur 475 EUR
izobraževalni dan v obsegu 7 pedagoških ur 550 EUR
izobraževalni dan v obsegu 8 pedagoških ur 625 EUR
vsaka nadaljnja pedagoška ura 75 EUR

 

a Cena s popustom velja za termine z zaključkom do 15. ure.
b Primer za supervizijsko skupino s 3 člani.
c Velikost skupine je med 7 in 12 članov.
č Znesek, ki se plača ob nepravočasni odpovedi dogovorjenega termina za individualno ali partnersko storitev, ne glede na razlog odpovedi. V primeru, da do začetka svojega termina klient odpovedi sploh ne sporoči, se plača polna cena storitve.
d V okviru razpoložljivih kapacitet.
e Potni stroški niso vključeni v ceno.
f Minimalni mesečni obračunski znesek ne more biti nižji od zneska treh ur najema za izvajanje individualne psihoterapije, tudi če je uporabnik prostor dejansko uporabljal krajši čas od tega.
g Ob sklenitvi dogovora o sodelovanju se plača še kavcija za ključe v znesku 30 EUR.

Dodatek za izvedbo storitve v tujem jeziku je pri individualnih in partnerskih storitvah 10 EUR na obračunsko uro, pri izobraževalnih programih pa 40 odstotkov cene.

Nismo zavezanci za DDV.

Cenik velja od 24. 6. 2020.