Vsaka družina ima veliko virov - le poiskati jih je treba

Prejšnji teden sem na mednarodnem strokovnem posvetu, ki je potekal v okviru Skupnosti vrtcev Slovenije v Podčetrtku, predstavljal knjigo z delovnim naslovom "Pozitivni viri v družini za razvoj in vzgojo otrok", ki nastaja v okviru aktiva svetovalnih delavcev vrtcev celjsko-mariborske regije. Ideja knjige temelji na pozitivni psihologiji in uporabi virov v družinah.

Na virih temelječ pristop k pomoči otroku in družini je v slovenskem prostoru začuda še vedno premalo aktualen. Pogosto je, vsaj po mojih izkušnjah, prisotno tarnanje in ugotavljanje, kaj je z otrokom (in družino) narobe, vključno s pripisovanjem takšnih in drugačnih diagnoz. Premalo pa je poudarka na tem, kaj z določenim otrokom in družino ni narobe, kateri so torej viri, ki so na razpolago in ki lahko predstavljajo temelj, na katerem je edino možno zasnovati učinkovito strategijo pomoči.

Nekaj virov sem (na kratko, zaradi omejenega časa, ki je bil na razpolago) predstavil na posvetu, še veliko več pa jih bodo zainteresirani bralci lahko našli v omenjeni knjigi, ko bo ugledala luč sveta. Prvi in najpomembnejši vir za otrokovo blagostanje in razvoj so nedvomno njegovi starši, zlasti njihov čas, angažma in seveda odnos (vključno s procesi navezanosti), ki se splete med otroki in starši. Zlasti za predšolskega otroka je ključni vir tudi igra z vsem, kar sodi zraven.

Nadalje lahko družine veliko tega, kar potrebujejo za kvalitetno delovanje, načrpajo iz družinskih izletov v bližnjo in daljno okolico. Izlet predstavlja za družino odmik od (običajno s stresom prepojene) vsakdanjosti in s tem sprostitev, družinski člani imajo takrat drug za drugega več časa, zato se lahko kvalitetneje pogovarjajo in se poslušajo, poleg tega naravne lepote, kulturne zanimivosti in druge prijetne dogodivščine ustvarjajo zalogo dobre volje, ki še kar nekaj časa po izletu ne poide.

Poseben vir za otroke in za polnokrvno življenje družine so takšna in drugačna družinska praznovanja. Tudi družba sorojencev (če ti obstajajo) in vrstnikov je za otroka lahko dragocen vir. Nenazadnje so tu še humor in z njim povezani igrivost in navihanost, ki pri otrocih nikoli nista daleč in ki lahko tudi odraslemu delu družine pride prav za uravnotežanje resnosti, občutka "usodnosti" dogodkov ter sivine vsakdana.

Tudi "malenkosti", denimo jutranji nasmeh družinskim članom, so lahko po svojem učinku zelo velike, na dolgi rok pa kar velikanske. 

Vse našteto in še marsikaj drugega predstavlja pomembne vire za kvalitetno življenje družine. Z gotovostjo lahko rečem, da ima vsaka družina na voljo veliko virov, takšnih in drugačnih, le poiskati jih je treba. Za to pa se je pogosto treba potruditi in narediti miselni preskok od tarnanja (po domače jamranja) k osredotočanju na tako imenovano polno polovico kozarca.

Kaj je tisto, kar lahko v vaši družini predstavlja vire, ki jih doslej še niste opazili, pa jih lahko uporabite?

Miha Černetič

Pin It