Raziskave

Naše znanstvene in strokovne publikacije

Čuječnost, psihoterapija

Poljanec, A. [Sigmund Freud University - Ljubljana branch]. (2022, 1. junij). Psihologija za vsakogar: Zakaj je čuječnost doma v krščanstvu (gost doc. dr. Mihael Černetič) [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=GzJPg9ZXz4o

Černetič, M. (2022). “Watch!” – Why mindfulness is at home in Christianity. Sigmund Freud University Press Ljubljana & Pot naprej.

Černetič, M., in Černetič, M. (2021). O demonih psihoterapevtov in pripadajočih vrlinah: Iz puščave v terapevtsko sobo [On psychotherapists’ demons and the corresponding virtues: From the desert into the therapy room]. Kairos, 15(3–4), 79–105.

Černetič, M., in Černetič, M. (2021). Sem čuječ ali čuječen? O terminologiji koncepta čuječnost [Am I mindful? The guidelines concerning Slovenian terminological use of the concept mindfulness]. Kairos, 15(1–2), 357–359.

Černetič, M. (2020). Čuječno opravljaj svoje delo, pa bo dober tek imelo: Čuječnost na delovnem mestu. V A. Raspor in M. Nežič (ur.), S skrbjo za sodelavce do boljših rezultatov podjetja (str. 63–85). Perfectus.

Černetič, M. (2020). Prigode z evropskih tirov – Z dodanimi psihoterapevtskimi refleksijami avtorja dvajset let kasneje. Pot naprej.

Černetič, M. (2019). „Zberi se v srcu“ – Čuječnost v krščanski duhovnosti in v vsakdanjiku. Božje okolje, 44(3), 30–31.

Černetič, M. (2019). Čuječnost kot pripomoček za doseganje družinske sreče. V A. Križan Lipnik, M. Černetič in K. Valenčak (ur.), Za srečo v družini - Odkrivamo vire za učinkovitejšo vzgojo in uspešnejši razvoj otrok (str. 28–31). Založba Ajda, IBO Gomboc.

Černetič, M. (2018). Čuječnost v krščanskih duhovnih praksah in stičišča s psihoterapijo. Kairos, 12(3–4), 99–123.

Makovec, U. in Oprčkal, B. (2018). “Ljudje se v partnerskem odnosu obnašajo potrošniško: skupaj bova, dokler bo lepo”. Aleteia.si.

Černetič, M. (2017). Čuječni pristop pri delu z otroki in mladostniki. Šolsko svetovalno delo, 21(1), 37–42.

Černetič, M. (2017). Čuječnost in duhovnost: Prek notranje tišine k ljubeči Tišini. Časnik – spletni magazin z mero.

Černetič, M. (2017). Čuječnost kot orodje za spoprijemanje s stresom na delovnem mestu: Tehnika STOP. Mednarodno inovativno poslovanje/Journal of Innovative Business and Management, 9(2).

Černetič, M. (2017). Struktura konstrukta čuječnosti: Zavedanje doživljanja in sprejemanje doživljanja. Psihološka obzorja / Horizons of Psychology, 26, 41–51. https://doi.org/10.20419/2017.26.465

Černetič, M. (2016). Mehanizmi delovanja čuječnosti: Primer anksioznosti. Kairos, 10(3–4), 55–82.

Černetič, M. (2016). The relationship between anxiety and mindfulness: The role of mindfulness facets, implicit anxiety, and the problem of measuring anxiety by self-report. Psihologija, 49, 169–183. http://doi.org/10.2298/PSI1602169C

Černetič, M. (2014). Integrative psychotherapy and mindfulness: The case of Sara. International Journal of Integrative Psychotherapy, 5(1), 53–71.

Černetič, M. (2011). Odnos med anksioznostjo in čuječnostjo [neobjavljena doktorska disertacija]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.

Černetič, M. (2011). Kjer je bil id, tam naj bo... čuječnost – Nepresojajoče zavedanje in psihoterapija. Kairos, 5(3–4), 23–34.

Černetič, M. (2011). Hudo je, ko veš, česa se bojiš, pa tudi, ko ne veš: Stične točke in razlike med strahom in tesnobo. Kairos, 5(1/2), 13–22.

Černetič, M. (2010). Čuječe starševstvo. Naša družina, 9/2010, 10.

Černetič, M. (2009). Čuječnost. 7dni, 58(17), 40–41.

Luskovec, N. (2009). Čuječnost. Nebojse.si.

Černetič, M. (2005). Biti tukaj in zdaj: Čuječnost, njena uporabnost in mehanizmi delovanja. Psihološka obzorja, 14(2), 73–92.

Razvoj in vzgoja, pozitivna psihologija

Černetič, M. (2021). Družinska sreča po naše: Avtoetnografsko raziskovanje o razvijanju psihičnega blagostanja v družini. Pot naprej.

Černetič, M. (2019). Pozitivni viri: Koristna pomoč za življenje vsake družine. V A. Križan Lipnik, M. Černetič in K. Valenčak (ur.), Za srečo v družini - Odkrivamo vire za učinkovitejšo vzgojo in uspešnejši razvoj otrok (str. 11–13). Založba Ajda, IBO Gomboc.

Černetič, M. (2019). Značajske vrline in moči: Osebnostni kapital otroka in družine. V A. Križan Lipnik, M. Černetič in K. Valenčak (ur.), Za srečo v družini - Odkrivamo vire za učinkovitejšo vzgojo in uspešnejši razvoj otrok (str. 32–37). Založba Ajda, IBO Gomboc.

Križan Lipnik, A., Černetič, M. in Valenčak, K. (ur.). (2019). Za srečo v družini - Odkrivamo vire za učinkovitejšo vzgojo in uspešnejši razvoj otrok. Založba Ajda, IBO Gomboc.

Černetič, M. (2017). Otroška „psihopatologija“ kot odraz projekcij odraslih. Časnik – spletni magazin z mero.

Černetič, M. (2015). O brezciljnosti in (ne)zrelosti za svobodo. Časnik – spletni magazin z mero.

Štadler, A., Starič Žikič, N., Borucky, V., Križan Lipnik, A., Černetič, M., Perpar, I., in Valenčak, K. (2009). Otrok in ločitev staršev: Da bi odrasli lažje razumeli otroke. Otroci.