Pot naprej

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ponudba strokovnih čuječnostnih programov

S področja čuječnosti izvajamo strokovno utemeljene in raziskovalno podprte delavnice, predavanja in seminarje.

Naši programi so namenjeni kolektivom podjetij in drugih organizacij, vzgojno-izobraževalnim ustanovam, drugim zainteresiranim skupinam in posameznikom.


Programi za posameznike, organizacije in druge skupine, ki želijo razvijati čuječnost: 

 • »Razstresi se!« – program zmanjševanja stresa s čuječnostjo
  • tečaj/seminar s poudarkom na delu na sebi
  • 15 pedagoških ur - izvedba v več srečanjih
  • skupinska ali individualna izvedba
  • tudi v obliki učenja na daljavo
 • Čuječnost: Moč nepresojajočega zavedanja za spoprijemanje s stresom
  • kombinacija predavanja in delavnice
  • 4 pedagoške ure

Programi s poudarkom na čuječnosti v poslovnem in delovnem okolju - za kolektive podjetij, ustanov in drugih organizacij:


Programi za starše - uporaba čuječnosti v okviru družine:

 • Čuječno starševstvo
  • predavanje z delavnico
  • 2 pedagoški uri
  • primerno kot izobraževanje za starše v okviru vrtcev in šol
 • Čuječnost v vsakdanjiku družine
  • predavanje
  • 2 pedagoški uri
  • izkustveni poudarek

Čuječnostna izobraževanja na specializirane teme:

 • Čuječnost v vsakdanjem življenju
  • predavanje z delavnico
  • 2 pedagoški uri
 • Čuječnost in psihoterapija
  • predavanje
  • 2 pedagoški uri
 • Čuječnost in duhovnost onstran zena
  • predavanje
  • 2 pedagoški uri
  • povezave med čuječnostjo kot psihološkim pojmom in različnimi oblikami duhovnosti, zlasti krščanskimi

Zakaj sodelovati z nami?

V današnji poplavi ponudbe programov s področja čuječnosti lahko v naši ustanovi ponudimo kvalitetne storitve zaradi svojih dolgoletnih izkušenj z izvedbo tovrstnih programov.

Oglejte si tudi naše reference.


Kaj pravijo udeleženci naših programov? 

Nekaj vtisov strokovnih delavcev z dosedanjih izobraževanj:

 • »Najbolj mi je bilo všeč, da smo delali na primerih in izkušnjah iz prakse.«
 • »Počutila sem se odlično, pridobila sem veliko samozavesti, ker smo se veliko pogovarjali.«
 • »Všeč so mi bili umirjenost, humorni primeri, časovna razporeditev. Pridobila sem veliko novih znanj.«
 • »Praktično!«
 • »Všeč so mi bili dobra interakcija med predavateljem in člani skupine, odlično manevriranje in povratek k temi.«
 • »V programu sem pridobila nove izkušnje in vpoglede.«
 • »Všeč mi je bil način vodenja delavnic. Glas predavatelja je bil umirjen in motivacijski.«
 • »V programu sem pridobil kar nekaj novih napotkov in metod za obvladovanje stresa.«
 • »Všeč sta mi bili igra vlog in supervizija.«
 • »Po tem seminarju bom skušala v določenih situacijah pri delu z otroki uporabiti katero od sprostitvenih iger.«
 • »Naučila sem se, kako sprejemati svoja občutja in občutja otrok.«
 • »Počutil sem se umirjeno, sproščeno, zelo dobro. Rad sem prišel drugi dan na delavnico.«

Nekaj vtisov staršev z dosedanjih izobraževanj:

 • »Zelo spodbudno, zanimivo, motivacijsko.«
 • »Za nas starše zelo koristno predavanje.«
 • »Preprosta, razumljiva razlaga. Primeri iz vsakdanjega življenja. Resnično, iskreno, s kančkom humorja.«
 • »Zanimivo predavanje, ki mi je razširilo razmišljanje za pomoč pri vzgoji v družini!«
 • »Resnično – življenjsko! Hvala za pozitivne misli, rešitve, spodbudo!«
 • »Hvala... Zdaj vem, da se lahko potrudim in mi bo uspelo...«

 

Celotna današnja kriza moškosti je nastala, ker nimamo več bojevniške kulture, mesta, kjer bi se moški lahko učili, kako se boriti kot mož.

- John Eldredge