Psihoterapija
individualna psihoterapija (50 minut) 50 EUR
individualna psihoterapija - študenti, brezposelni (50 minut)a 45 EUR
partnerska psihoterapija (50 minut) 60 EUR
individualna psihoterapija (v izvedbi specializanta, 50 minut) 40 EUR
individualna psihoterapija - študenti, brezposelni (v izvedbi specializanta, 50 minut)a 35 EUR
partnerska psihoterapija (v izvedbi specializanta, 50 minut) 50 EUR

 

Svetovanje
individualno psihološko/psihosocialno svetovanje (50 minut) 55 EUR
individualno psihološko/psihosocialno svetovanje - študenti, brezposelni (50 minut)a 50 EUR
partnersko psihološko/psihosocialno svetovanje (50 minut) 60 EUR
individualno psihološko/psihosocialno svetovanje (v izvedbi specializanta, 50 minut) 45 EUR
individualno psihološko/psihosocialno svetovanje - študenti, brezposelni (v izvedbi specializanta, 50 minut)a 40 EUR
partnersko psihološko/psihosocialno svetovanje (v izvedbi specializanta, 50 minut) 50 EUR

 

Supervizija
individualna supervizija psihoterapije (45 minut) 45 EUR
triadna supervizija psihoterapije (90 minut)i 45 EUR
skupinska supervizija psihoterapije (90 minut)b 30 EUR

 

Najem terapevtskega prostora
uporabnina za izvajanje individualne, partnerske ali družinske psihoterapije (60 minut)f največh 6,5 EUR
uporabnina za izvajanje skupinske psihoterapije (60 minut)f 9 EUR
pristopnina (enkratni znesek ob pričetku sodelovanja)g 50 EUR

 

Razne storitve
čuječnostni program "Razstresi se!" (celoten program, skupinska ali individualna izvedba)c 250 EUR
drugi skupinski tečaji za razvijanje čuječnosti (prispevek na srečanje ali modul)c od 20 do 50 EUR
individualni coaching za razvijanje čuječnosti (50 minut) 55 EUR
strokovno svetovanje, konzultacije, drugo strokovno delo (60 minut) 60 EUR
strošek pozne odpovedi terminač 20 EUR
pro bono psihoterapija/svetovanje (50 minut) - simbolični prispeveka, d 10 EUR

 

Knjige
poštnina brezplačno
knjiga "Otrok in ločitev staršev" razprodano
knjiga "Prigode z evropskih tirov" 8,90 EUR
knjiga "Sedeti pri miru kot žaba" 23,90 EUR
knjiga "Za srečo v družini" 19,97 EUR

 

Izobraževalni programi za zaključene skupine (delavnice, predavanja, seminarji, ...)e
izobraževalni dan v obsegu 2 do 3 pedagoške ure ali manj 250 EUR
izobraževalni dan v obsegu 4 pedagoške ure 325 EUR
izobraževalni dan v obsegu 5 pedagoških ur 400 EUR
izobraževalni dan v obsegu 6 pedagoških ur 475 EUR
izobraževalni dan v obsegu 7 pedagoških ur 550 EUR
izobraževalni dan v obsegu 8 pedagoških ur 625 EUR
vsaka nadaljnja pedagoška ura 75 EUR

 

a Cena s popustom velja za termine z zaključkom do 15. ure.
b Supervizijsko skupino sestavljajo trije supervizanti in supervizor.
c Velikost skupine je med 8 in 15 članov.
č Znesek, ki se plača ob nepravočasni odpovedi dogovorjenega termina za individualno ali partnersko storitev, ne glede na razlog odpovedi. V primeru, da do začetka svojega termina klient odpovedi sploh ne sporoči, se plača polna cena storitve.
d V okviru razpoložljivih kapacitet.
e Potni stroški niso vključeni v ceno.
f Minimalni mesečni obračunski znesek ne more biti nižji od zneska treh ur najema za izvajanje individualne psihoterapije, tudi če je uporabnik prostor dejansko uporabljal krajši čas od tega.
g Ob sklenitvi dogovora o sodelovanju se plača še kavcija za ključe v znesku 30 EUR.
h V primerih, ko najete ure tvorijo blok (tj. se držijo skupaj), imajo četrta in vsaka nadaljnja ura v tem bloku polovično ceno.
i Dva supervizanta in supervizor.

Dodatek za izvedbo storitve v tujem jeziku je pri individualnih in partnerskih storitvah 10 EUR na obračunsko uro, pri izobraževalnih programih pa 40 odstotkov cene.

Nismo zavezanci za DDV.

Cenik velja od 1. 9. 2021.