Spletni članki

Kratki prispevki o čuječnosti, psihoterapiji, osebnostnem razvoju in še čem

Z etično čuječnostjo do terapevtovega ravnotežja v skrbi zase in za kliente

Šestega in sedmega novembra 2020 je v okviru 17. Študijskih dnevov Slovenske krovne zveze za psihoterapijo potekalo strokovno srečanje na temo „Skrb zase v poklicih pomoči – etična, strokovna in osebnostna dimenzija“.

Tokrat se nismo zbrali na Rogli, kot je bila doslej prijetna navada, ampak so aktivnosti potekale prek Zooma. Kljub virtualni navzočnosti je delo potekalo učinkovito, povezovalno in je odpiralo nove uvide.

Prvi dan srečanja sva z delavnico pod naslovom „Z etično čuječnostjo do ravnovesja med skrbjo zase in skrbjo za kliente: Iz prakse za prakso“ sodelovala tudi dr. Mihael Černetič in Marinka Černetič iz ustanove Pot naprej.

Govorila sva o pomenu doseganja ravnotežja med skrbjo terapevta zase in njegovo skrbjo za kliente. To razmerje sva prikazala z grafično podobo tehtnice, ki nas je spremljala tekom delavnice. Kot osrednjo in ključno sva pri tem umestila etično čuječnost, ki jo razumeva kot pomemben, morda ključen dejavnik doseganja omenjenega terapevtovega ravnovesja.

V prvem delu delavnice sva predstavila etično čuječnost, ki je globinska, celostna čuječnost in antidot potrošniški čuječnosti, včasih imenovani McČuječnost. V tem delu sva predstavila oblike neravnotežja ter njihove potencialne srednje- in dolgoročne posledice tako za terapevta kot klienta. Med potrebnimi in možnimi ukrepi sva predstavila področja, ki terapevtom lahko predstavljajo izziv, ter konkretne in iz lastne prakse preizkušene načine, kako neravnovesje med obojim na dnevni bazi vračati v ravnotežje.

V naslednjem, izkustvenem delu delavnice so udeleženci imeli priložnost reflektirati svoje trenutno stanje (ne)ravnovesja in ga z etično čuječnostjo opazovati, sprejemati kot dejstvo ter načrtovati potrebne spremembe. Pri tem je bil poudarek na razvijanju etične čuječnosti kot pripomočka za prepoznavo stanja terapevtove „tehtnice“ v nadaljnjem poklicnem življenju. O svojih spoznanjih so udeleženci spregovorili v manjših skupinah.

Delavnica je potekala v prijetnem in spodbudnem vzdušju.

Marinka Černetič

Fotografija: Mihael Černetič

Gradivo delavnice:
prosojnice
vodena imaginacija
delovni list

Pin It

Sorodni članki