Doc. dr. Mihael Černetič, univ. dipl. psih., certificirani integrativni psihoterapevt (IIPA), supervizor v edukaciji (ECPS, IPSA)

Je univerzitetni diplomirani psiholog, doktor psiholoških znanosti, integrativni psihoterapevt (certificiran pri Mednarodni zvezi za integrativno psihoterapijo - IIPA), docent za področje psihologije, učni terapevt (IPSA) in supervizor v edukaciji. Izobraževal se je tudi iz čuječnostnih pristopov pomoči (MBCT in drugo), transakcijske analize, EMDR (1. in 2. stopnja), imago partnerske terapije, kognitivno-vedenjske terapije, logoterapije, nevrolingvističnega programiranja ter pozitivne psihologije. Iz supervizije se izobražuje v okviru European Centre for Psychotherapeutic Studies (Velika Britanija) in Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje IPSA (Slovenija). Ima evropsko diplomo iz psihologije (EuroPsy certifikat) in pedagoško-andragoško izobrazbo. Poleg dela v zasebni praksi opravlja delo učitelja in raziskovalca na Univerzi Sigmunda Freuda, Ljubljana.

Velja za enega vodilnih strokovnjakov na področju čuječnosti (angl. mindfulness) v Sloveniji, uveljavljen pa je tudi v tujini. Iz pristopov pomoči, ki temeljijo na čuječnosti, se je med drugim izobraževal v okviru Bangor University (Velika Britanija). Na temo čuječnosti je tudi doktoriral. Že več kot desetletje razvija in izvaja številne čuječnostne programe. Delavnic, predavanj in seminarjev s področja čuječnosti, ki jih je izvedel, se je doslej udeležilo že več tisoč ljudi. Čuječnost predstavlja tudi glavno področje njegovega znanstvenega raziskovanja. S strokovnimi in znanstvenimi prispevki redno sodeluje na strokovnih srečanjih (konferencah, posvetih ipd.) ter v različnih strokovnih in poljudnih publikacijah. Je član Mednarodnega združenja za integrativno psihoterapijo (IIPA), Društva psihologov Slovenije (DPS), Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA) ter Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje (SZPS). Je poročen in oče štirih otrok.

Dejavnosti, ki jih izvaja v ustanovi Pot naprej:

  • individualna psihoterapija (aktivno izvaja od leta 2009),
  • individualno psihološko svetovanje (aktivno izvaja od leta 2002),
  • partnersko psihološko svetovanje (aktivno izvaja od leta 2011),
  • supervizija psihoterapije (individualna in skupinska) (aktivno izvaja od leta 2019),
  • delavnice, predavanja in seminarji s področja čuječnosti (aktivno izvaja od leta 2006).

Pri svojem delu izhaja iz prepričanja, da je za celostno razumevanje človeka potrebno upoštevanje miselne, čustvene, telesne, vedenjske in duhovne dimenzije ter njihove medsebojne povezanosti. Integracija in predelava vsebin na teh dimenzijah predstavlja proces osebnostne rasti in zdravljenja.

Reference
Članki, objavljeni na spletnem mestu Pot naprej
Strokovna bibliografija - COBISS
Raziskovalni profil ResearchGate

Z utemeljiteljem integrativne relacijske psihoterapije dr. Richardom G. Erskinom.