Komu je namenjena supervizija psihoterapije?

Supervizija je pomemben element kvalitetnega psihoterapevtskega dela. Za študente psihoterapije predstavlja integralni del njihovega izobraževalnega procesa, certificiranim psihoterapevtom pa nudi podporo in pomoč pri njihovem nemalokrat zahtevnem delu s klienti.

Značilnosti supervizije v naši ustanovi

Izhajamo iz relacijskega pristopa k superviziji. Zato so naše supervizijske storitve posebej primerne za integrativne relacijske psihoterapevte in sorodne terapevtske modalitete. Za pripadnike drugih terapevtskih pristopov pa lahko predstavljajo dragoceno obogatitev.

Ker smo kot ustanova specializirani za področje čuječnosti, lahko supervizantom po želji nudimo tudi podporo pri različnih oblikah vključevanja čuječnosti v njihovo psihoterapevtsko delo.

Izvedba supervizije je možna v treh oblikah:

  • individualna (diadna) supervizija,
  • triadna supervizija (dva supervizanta hkrati),
  • skupinska supervizija (trije supervizanti).

Cene supervizijskih storitev so opredeljene v ceniku.

V nasprotju s psihoterapijo (kjer se v glavnem odsvetuje izvedba na daljavo), je supervizijo psihoterapije možno občasno izvesti tudi preko elektronskih komunikacij, kot sta Skype ali Zoom.

Izvajalec

Supervizijo izvaja doc. dr. Mihael Černetič, univ. dipl. psiholog in certificirani integrativni psihoterapevt (IIPA). S praktičnim psihoterapevtskim delom ima bogate izkušnje, saj ga redno izvaja od leta 2009.

Na področju supervizije psihoterapije ima trenutno status supervizorja v edukaciji. Iz supervizije se izobražuje v okviru European Centre for Psychotherapeutic Studies (Velika Britanija) in Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje IPSA (Slovenija).

Fotografije: Rok Černetič, Mihael Černetič